top of page

één logopedische begeleiding

volg deze 5 stappen voor je een afspraak kan maken

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ...  

 

Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch bilan, dient u langs een geneesheer-specialist te gaan (NKO-arts, kinderarts, ...). Dit voorschrift is nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren. 

 

Neem al gerust contact op met de praktijk. Wij geven u hier graag meer informatie over. 

voorschrift van geneesheer of specialist

PRIJZEN

Alle logopedistes werkzaam op de praktijk  zijn geconventioneerde logopedistes. Bijgevolg worden de tarieven zoals die wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV op 1 januari 2019 gehanteerd.

opgelet
Soms is er geen tegemoetkoming mogelijk via de verplichte verzekering (bv. bij articulatieproblemen, wanneer er onvoldoende achterstand is, …). Vaak komt de aanvullende verzekering dan wel gedeeltelijk tegemoet in de kosten. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw logopedist of mutualiteit. 

AFSPRAAK ANNULEREN

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.

hoe annuleer ik mijn afspraak?

U kan uw afspraak annuleren via mail naar info@gehoordinboechout.be met "annulatie" in het onderwerp. Indien het niet mogelijk is om via mail

te annuleren, kan u een seintje geven op het nummer

03 297 00 63. Bedankt voor uw begrip.

BILANZITTING

duur

30 minuten

honorarium

€ 33,16

tegemoetkoming*

€ 25,66

locatie

praktijk te boechout

*verplichte verzekering

EVOLUTIEBILAN

duur

30 minuten

honorarium

€ 47,27

tegemoetkoming*

€ 36,27

locatie

praktijk te boechout

*verplichte verzekering

THERAPIE

duur

30 minuten

honorarium

€ 28,33

tegemoetkoming*

€ 22,83

locatie

praktijk te boechout

*verplichte verzekering

THERAPIE

duur

60 minuten

honorarium

€ 56,89

tegemoetkoming*

€ 45,89

locatie

praktijk te boechout

*verplichte verzekering

Welkom
bottom of page