Margot Bortels

logopedie

specialisaties

  • algemene logopedie
  • specialisatie dyscalculie
  • audiologie

kwalificaties

erkend logopediste 6-06178-72-801
erkend audiologe 6-76334-47-700

 

bijscholingen

  • Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht… Welke ondersteuning kan hierin helpen, Hilde Heuninck, april 2021
  • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen, Hilde Heuninck, oktober 2020
  • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde, Hilde Heuninck, november 2021