top of page

Hoe juist aanmelden voor een logopedische begeleiding?

Volg de 5 stappen die hieronder zijn aangegeven voor je een afspraak kan nemen.

één logopedische begeleiding

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ...  
 
Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch bilan, dient u langs een geneesheer-specialist te gaan (NKO-arts, kinderarts, ...). Dit voorschrift is nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren. Neem al gerust contact op met de praktijk. Wij geven u hier graag meer informatie over. 

voorschrift van geneesheer of specialist

prijzen

Alle logopedistes  zijn gedeconventioneerd. 
opgelet! 
Soms is er geen tegemoetkoming mogelijk via de verplichte verzekering (bv. bij articulatieproblemen, wanneer er onvoldoende achterstand is, …). Vaak komt de aanvullende verzekering dan wel gedeeltelijk tegemoet in de kosten. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw logopedist of mutualiteit. 

afspraak annuleren

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.
hoe annuleer ik mijn afspraak?
U kan uw afspraak annuleren via mail naar info@gehoordinboechout.be met "annulatie" in het onderwerp. Indien het niet mogelijk is om via mail
te annuleren, kan u een seintje geven op het nummer 03 297 00 63. Bedankt voor uw begrip.
Welkom
bottom of page