top of page

 

Uw privacy is belangrijk voor ons!

 
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als cliënt
Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over onze cliënten nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om onze cliënten mee te delen welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we die informatie.

Gebruik van de website

Praktijk Gehoord besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan praktijk Gehoord  niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de praktijk Gehoord de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
 
Praktijk Gehoord wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
 
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen volgende gegevens over onze cliënten:
 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Mutualiteit;
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Geluids- of beeldopname;
 • Evt. financiële gegevens.
   

Waarom verzamelen we die gegevens?

 • We verzamelen deze gegevens om adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan de cliënt) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.
 • De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen de cliënt en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
 • Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.
 • Wanneer we gegevens van onze cliënten verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over cliënten hebben vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:
 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals de huisarts, het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …)
   

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om een dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

 • Als cliënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.
 • Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten.
 • Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.
 • Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.
 • Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de
   

Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?
 • De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of fabrikanten, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Praktijk Gehoord beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Praktijk gehoord aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om onze website te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en de tools en diensten die wij aanbieden. Het opslaan van cookies op uw computer geeft ons een gemakkelijke en handige manier om uw ervaring te personaliseren of te verbeteren wanneer u onze website bezoekt en om uw volgende bezoek nog aangenamer te maken. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, te verzamelen. U kan de voorkeuren van cookies aanpassen in de cookiebalk bij het bezoek van onze site.
contacteer ons
bottom of page