top of page

LOGOPEDIE

Logopedie is meer dan articulatie alleen. Een logopediste staat in voor het onderzoek en de behandeling van heel wat uiteenlopende problematieken. Deze kunnen gegroepeerd worden in volgende vakgebieden: spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen (indeling en opsomming zijn zeker niet volledig). Bij Praktijk Gehoord leggen wij ons toe op spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en gehoorrevalidatie.
logopedie hoorcentrum dyslexie
GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Heeft mijn
kind een taalstoornis?

GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Moeilijk verstaanbare 
kinderen?

GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Geeft je orthodont aan dat je kind foutief slikt?

Wat is het verschil tussen een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis? Wanneer is taal een probleem?

taalachterstand

Kinderen leren een taal door de wereld rondom hen te verkennen. Taal is overal. En soms komt de taalontwikkeling later op gang, zonder dat daar duidelijke, andere factoren de oorzaak van zijn. Het taalniveau van een kind komt dan eigenlijk overeen met dat van een jonger kind. Deze achterstand kan meestal verkleind of volledig verholpen worden met logopedische therapie.

taalontwikkelingsstoornis

Wanneer de taalontwikkeling niet alleen vertraagd is, maar ook afwijkend is, en ondanks een normale ontwikkeling op andere domeinen, dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. De problemen blijven vaak hardnekkig aanwezig ondanks logopedische begeleiding.
taalstoornis

Wat is het verschil tussen een fonetische en een fonologische articulatiestoornis?

 

fonetische articualtiestoornis

Wanneer men spreekt over uitspraakproblemen, denkt men vaak aan lispelen of problemen met de uitspraak van bepaalde klanken zoals de /l/ en de /r/. Dit zijn fonetische articulatiestoornissen. De problemen zijn motorisch van aard; het kind heeft moeilijkheden met het correct vormen van bepaalde klanken. 

fonologische articulatiestoornis

Soms is het moeilijk om precies te benoemen waarom je kind moeilijk verstaanbaar is. Hij of zij kan de meeste letters correct uitspreken, maar woorden worden in hun geheel vervormd. Er is dan mogelijk sprake van een fonologische stoornis.
moeilijk verstaanbaar
GEH_19_010_Website_Homepage_560x501px 2.jpg

Wat als je kind foutief slikt?

 

Oromyofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden.
afasie
Welkom
bottom of page