top of page

Sofie
Godon

audiologie
logopedie
coördinator

specialisaties

 • hoortoestellen, gehoorbescherming en hoortesten
 • gehoorrevalidatie
 • taal- en spraakproblemen bij jonge kinderen

kwalificaties

erkend logopediste 6-01642-49-802
erkend audiologe 6-71976-40-700

Rosalie
De Prins

logopedie

specialisaties

 • taal- en spraakproblemen 
 • specialisatie autisme spectrum stoornis (in opleiding)
 • specialisatie afwijkende mondgewoonten (OMFT)
   

kwalificaties

erkend logopediste 6-08093-97-801

Anneke Gommers

logopedie

specialisaties

 • taal- en spraakproblemen bij jonge kinderen
 • gehoorrevalidatie
   

kwalificaties

erkend logopediste 6-02959-90-802

specialisaties

 • spraak- en taalproblemen bij jonge kinderen
 • dyslexie
 • afwijkende mondgewoonten (OMFT)
   

kwalificaties

erkend logopediste 6-08863-06-801

Charlotte
Hunter

logopedie

Jolien Meukens_edited.jpg

Jolien
Meukens

psychologie

specialisaties

 • positieve psychologie
 • algemene psychologische begeleiding
 • samenhang gedachten, gevoelens en gedrag
   

kwalificaties

visumnummer: 370828
inschrijvingsnummer psychologencommissie: 962134970
bottom of page